Shaving horse names

discussion of anything related to tools

Moderators: jrccaim, Bob_Fleet, gavin, Robin Fawcett, HughSpencer

Shaving horse names

Postby SeanHellman » Fri Dec 19, 2014 9:22 pm

We use them all the time and shaving horse seems to be the most popular name for them.

What do you call them?

If posting a non English name, could you provide a rough translation please. Do different trades have different names for them?
"Scarcely anything is original- it`s very hard to be totally inventive, so I am not terribly interested in originality. Vitality is all I care about" Clive James
Green wood courses, tools, demonstrations.
http://www.seanhellman.com/woodwork/
User avatar
SeanHellman
Regular
 
Posts: 929
Joined: Tue Sep 30, 2008 9:13 pm
Location: South Devon

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Sat Dec 20, 2014 11:43 am

banc (bench) is often used in French, usually with the trade added: e.g. banc de sabotier - also âne (donkey)...

sometime with the action (verb) rather than tha trade (noun), e.g. banc à planer (a plane in French is a drawknife, a plane is a rabot)
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby anobium » Sun Dec 21, 2014 9:08 pm

In the part of France in which I live (Deux Sevres) the shavehorse is known as a 'louc' though that may not be the correct spelling.
anobium
Regular
 
Posts: 115
Joined: Sun Mar 13, 2011 7:05 pm
Location: deux sevres France

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Mon Dec 22, 2014 1:35 pm

Also 'banc d'âne'see: http://www.forum-outils-anciens.com/t78 ... q=%C3%A2ne or http://www.forum-outils-anciens.com/t76 ... q=%C3%A2ne

En Belgique, le banc d'âne est appelé « chevalet à planer »

See also: http://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_d%27%C3%A2ne for German, Swedish, Danish, Bavarian etc
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby woodness sake » Sat Dec 27, 2014 11:44 pm

Hadn't thought much about it before but I think I''ll name this one "Bill". :wink: You may notice that this is made from the frame of my second tree fork horse having been turned in the other direction and that it has the work table, support, and leather hinge from the first horse I posted.
Image
User avatar
woodness sake
Regular
 
Posts: 194
Joined: Sat Jun 28, 2008 9:59 pm
Location: hartly, Delaware USA

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Mon Feb 02, 2015 6:49 pm

Less response than I expected...

Here's another: Taellehest (NL) - used by de klomperij - clog maker (klompenmaken) the term snijpaard is also used, but a search for this finds a bench used with a stock knife, so probably not the correct term...

Also spelled as Tællehest or known as a Tællestol, Tællebænk, Tælgebænk, Tælgehest, Tælgestol.
Attachments
Tællehest.jpg
Tællehest.jpg (41.47 KiB) Viewed 15214 times
Taellehest snijpaard  02 edit 02.jpg
Taellehest snijpaard 02 edit 02.jpg (40.39 KiB) Viewed 15214 times
Taellehest snijpaard.jpg
Taellehest snijpaard.jpg (14.35 KiB) Viewed 15214 times
Last edited by Billman on Mon Jan 04, 2016 2:42 pm, edited 2 times in total.
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Mon Feb 02, 2015 7:04 pm

In Danish it's a Snittebænk... also Skærebænk, Bødkerbænk, eller Bødkerstol see: http://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A6reb%C3%A6nk
Attachments
Snittebænk 03 DK.jpg
Snittebænk 03 DK.jpg (52.94 KiB) Viewed 15212 times
Snittebænk 02 DK.jpg
Snittebænk 02 DK.jpg (90.81 KiB) Viewed 15214 times
Snittebænk 01 DK.jpg
Snittebænk 01 DK.jpg (27.51 KiB) Viewed 15214 times
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Mon Feb 02, 2015 7:22 pm

In Sweden it's a Täljhäst or skärbänk...
Attachments
täljhäst 02.jpg
täljhäst 02.jpg (10.09 KiB) Viewed 15210 times
täljhäst 01.jpg
täljhäst 01.jpg (2.46 KiB) Viewed 15210 times
Täljhäst or skärbänk-Snittebaenk.jpg
Täljhäst or skärbänk-Snittebaenk.jpg (18.62 KiB) Viewed 15212 times
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby Jan Krobot » Wed Mar 04, 2015 7:42 pm

In czech it's called dědek (grandpa, old man, old coger...) or strejček (uncle)
Jan Krobot
Regular
 
Posts: 18
Joined: Tue Feb 24, 2015 3:58 pm
Location: Rovensko, Czech Republic

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Thu Mar 05, 2015 4:54 pm

A quick search finds:

vlk,dědek,kůň
Attachments
vlk,dědek,kůň ze dřeva nástroj.jpg
vlk,dědek,kůň ze dřeva nástroj.jpg (37.82 KiB) Viewed 14989 times
vlk,dědek,kůň.jpg
vlk,dědek,kůň.jpg (36.46 KiB) Viewed 14989 times
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Thu Mar 05, 2015 5:03 pm

Výrobní postup
Na kuchyňské náčiní se používalo především dřevo bukové nebo javorové, které se zpracovávalo syrové. Po vysušení by bylo totiž příliš tvrdé a těžce by se opracovávalo. Středně silné bukové kmeny a silné větve byly po vytěžení dopraveny do výrobcovy usedlosti. Tam pak byly rozřezány na špalky, odpovídající délce vyráběného náčiní, s několika centimetrovou rezervou. Ty pak byly středově rozštípány na díly, tzv. štípy sekerou a palicí, nebo klíny. Dále se pak štípaly dlátem a paličkou, nebo velkým nožem na menší díly. Takto připravený štíp byl pak sekerou odkorněn a přitesán do hrubého tvaru lžíce.
Přeslen, 2. polovina 1. tis. př. Kr.
dedek 01.jpg
dedek 01.jpg (14.94 KiB) Viewed 14990 times

Dědek, stolice na opracování dřeva
1 – tlama, tlamka; 2 – sedátko, deska; 3 – noha, šlapátko
Pak byl srovnán pořízem ve stolici zvané dědek. Poté byly pilkou vyříznuty v předpokládané délce hlavy lžíce dva příčné šikmé zářezy do hloubky odpovídající síle držadla a přebytečný materiál se odštípnul. Tak vznikl hrubý tvar lžíce. Ten se opět upnul v dědkovi a opracoval se pořízem. Dotvoření a zakulacení hlavy lžíce a tvarování rukojeti se provedlo kapesním nožem. Prohlubeň hlavy lžíce byla vybrána škrabákem, nazývaným také očko. Začištění a uhlazení povrchu bylo provedeno buď nožem, nebo pořízem s ostřím postaveným kolmo tak, aby bylo dřevo odstraňováno škrábáním. Takto zpracované lžíce se nechaly proschnout naskládány do hraniček někde v teple. Po vysušení byl výrobek ohlazen škrábáním hranou úlomku tabulového skla. Nakonec se mohla rukojeť lžíce ozdobit nějakým ornamentem vyrytým dlátem. Povrchová úprava se prováděla buď zakuřováním v peci, nebo se lžíce napustily teplým sádlem, či rostlinným olejem.
Lžíce se však nevyráběly jen z tvrdého dřeva, lžičky pro děti, nebo naběračky na smetanu se dělávaly také ze dřeva lipového, které je nejsnáze opracovatelné a to i vyschlé, a proto jej budeme používat i my v našich dílně.

Manufacturing process
Utensil is used primarily maple or beech wood, which is processed raw. After drying, it would be far too hard and difficult to be worked them. Moderate beech trunks and thick branches after extraction were transported to the manufacturer's homestead. There were then cut into blocks corresponding to the length of the manufactured equipment, with several centimeter margin. These were then centrally chipped into pieces called. Štípa ax and mace, or wedges. Furthermore, the chisel and mallet, stinging, or large knife into smaller parts. Thus prepared nicked was then stripped and ax-hewn into the rough shape of a spoon.
Whorl, 2nd half of the 1st millennium. BC. Kr.
The Old Man, stool woodworking
1 - muzzle, Tlamka; 2 - seat board; 3 - foot treadle
Then was compared drawknife in stool called bastard-file. They were then saw, cut the estimated length of the head tablespoons of two transverse oblique notches to a depth corresponding to the thickness of the handle and the excess material is odštípnul. Thus arose the rough shape of a spoon. It again fixated in the Old Man and treated with cost convention. Completing a round head and spoon shaped handle is carried out with a pocket knife. The pit head spoon was selected scraper, also called loop. Finishing and smoothing surface was done with either a knife or blade drawknife with built vertically so that the timber was removed by scraping. Thus treated were allowed to dry spoon stacked into Hraničky somewhere warm. After drying, the product was polished scraping edge fragment of sheet glass. Eventually she could handle spoon adorn some ornament engraved with a chisel. Finishing was carried out either zakuřováním in the oven, or impregnated with spoon warm lard or vegetable oil.
Spoons, however, did not produce a hardwood spoons for children or cream scoops with DeLaval take linden wood, which is most easily workable and even dry, and therefore we will use as we in our workshop.
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Thu Mar 05, 2015 5:13 pm

Attachments
dedek - Šindelářská obřeznice edit.jpg
dedek - Šindelářská obřeznice edit.jpg (109.72 KiB) Viewed 14990 times
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Re: Shaving horse names

Postby SeanHellman » Sat Mar 07, 2015 12:46 am

Jan Krobot wrote:In czech it's called dědek (grandpa, old man, old coger...) or strejček (uncle)


Hi Jan
I have a granddaughter who calls me dziadek sean from polish to English grandpa sean. I am not sure about a shaving horse being named after my status :? Do you know why or how why this name came about?
"Scarcely anything is original- it`s very hard to be totally inventive, so I am not terribly interested in originality. Vitality is all I care about" Clive James
Green wood courses, tools, demonstrations.
http://www.seanhellman.com/woodwork/
User avatar
SeanHellman
Regular
 
Posts: 929
Joined: Tue Sep 30, 2008 9:13 pm
Location: South Devon

Re: Shaving horse names

Postby Jan Krobot » Sat Mar 07, 2015 4:19 pm

SeanHellman wrote:
Jan Krobot wrote:In czech it's called dědek (grandpa, old man, old coger...) or strejček (uncle)


Hi Jan
I have a granddaughter who calls me dziadek sean from polish to English grandpa sean. I am not sure about a shaving horse being named after my status :? Do you know why or how why this name came about?


Dziadek Sean, nice :) No idea of origin of the name though. Tried to find somthing on the internet but didn't succeed.
Jan Krobot
Regular
 
Posts: 18
Joined: Tue Feb 24, 2015 3:58 pm
Location: Rovensko, Czech Republic

Re: Shaving horse names

Postby Billman » Thu Mar 26, 2015 11:54 am

Italy: CAVALLETTO DA BOTTAIO (cooper's).
Attachments
shave horse - cavalletto_da_bottaio (IT) edit.jpg
shave horse - cavalletto_da_bottaio (IT) edit.jpg (37.23 KiB) Viewed 14780 times
Collector and restorer of old agricultural edge tools, especially billhooks
Billman
Regular
 
Posts: 540
Joined: Mon Jan 03, 2011 3:51 pm
Location: South West Wiltshire

Next

Return to Tools

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests

cron